De hyperintelligente Lockdown

Leestijd: 2 minuten en 74 seconden.
Verwerktijd: +/- drie weken, afhankelijk van de psychische gesteldheid.

Aangezien de huidige, door de overheid opgelegde, ‘Intelligente Lockdowns’ maar niet tot het gewenste effect willen leiden pleit ik bij deze voor een lichte aanscherping van de huidige 'strenge' maatregelen, ten einde deze, voor iedereen uitzichtloze situatie, wellicht voortijdig te kunnen beëindigen. Ik heb er lang over nagedacht en moet eerlijkheidshalve toegeven dat onderstaande maatregelen wellicht in eerste instantie wat ‘fors' overkomen, maar dat is louter schijn. 

Hierbij presenteer ik U dan ook met genoegen en gepaste trots mijn frisse, nieuwe kijk op de Corona-crisis! Let wel; het betreft hier een nog wat slordige 'schets' die uiteraard verscherping behoeft, maar toch; ik denk dat ik op de goede weg ben.

Concept 'De hyperintelligente Lockdown - Verharding der maatregelen'.

1) De huidige '1,5 meter regelgeving' dient onmiddellijk te worden opgerekt naar 15 meter waardoor persoonlijk contact niet alleen 'vermoeilijkt' maar ook 'vrijwel onmogelijk' wordt.

2) Bezoek van 1 persoon per dag dient te worden teruggebracht naar welgeteld géén persoon per kwartaal.

3) Mondkapjesplicht; ten alle tijde, met name in huishoudelijke kring alsmede onder water.

4) Per direct in te voeren; middag, avond én nachtklok lopend van 12:00 - 11:45. Begeeft U zich in dat 'vrije kwartier' toch op straat dan bestaat de kans dat er niet mis te verstane represailles van gemiddeld 40.000 volt volgen, waarvan de eerste 15.000 onvoorwaardelijk en tevens direct opeisbaar zijn.

5) De Cultuursector; dient in zijn geheel te worden afgeschaft. ZZP-ers (oftewel zelf uitgeroepen muzikanten, acteurs, schrijvers, dansers) en andere zogenaamde ‘vrijgevochten mensen' die totaal niet essentieel zijn voor het voortleven van een beschaafde maatschappij, dienen zich per direct om te laten scholen tot beroepen die er wél toe doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ambachten als; afromer, diepzee- en ontduiker, complot-denker, ruimtereiziger en/of bandenspecialist. 

6) Kapperszaken, cafés, theaters, bioscopen, restaurants, musea, pretparken, seks/sport en andersoortige clubs én de door de overheid niet erkende zaakjes zoals schimmige ‘alternatieve geneesclubjes’; sluiten en ombouwen tot testlocaties.

7) Helaas exclusief voor abonnees. Vandaag nog lid worden? Stort dan z.s.m. én belastingvrij (!) € 6.057.000,- (per jaar) t.a.v. R. H. te Marshalleilanden op het rekeningnummer dat U per omgaande zult ontvangen.

8) Elke vorm van ‘steun’ dient onmiddellijk te worden ingetrokken en reeds verstrekte gelden z.s.m. terugvordert, uitgezonderd het Koningshuis die in deze tijden van nood een onmisbare baken van hoop is en blijft. Driewerf hoezee; Leve de Koning!

9) Basis- en hoge scholen: ontruimen en ombouwen tot luxueuze 1-persoons appartementen, wellness centra en/of testlocaties.

10) Kinderen tussen de 0 en 21 jaar dienen binnen te blijven. Indien de mogelijkheid zich voordoet dat een individu de leeftijd van 21 jaar überhaupt weet te bereiken; een kwartier of 15 minuten per etmaal buiten. Bij voorkeur (indien aanwezig) in eigen tuin, uiteraard in achtneming van punt 1. Indien punt 1 niet kan worden nageleefd, gewaarborgd en/of in twijfel getrokken kan worden luidt het dringende advies; binnen blijven.

11) Per direct iedere burger verplichten tot zeven vaccinaties per week a 150 euro p/st, mits er een bewijs van 49 geregistreerde parachute spongen tussen begin maart 2020 en 29 februari 2021 kan worden overlegd. Als niet zijn de kosten voor de verliezende partij en tevens niet te declareren bij de, indien dan nog aanwezige, zorgverzekeraar.

Voor alle bovenstaande punten wordt logischerwijs een uitzondering gemaakt voor a) religieuze bijeenkomsten b) beleidsbepalers die ook 'gewoon maar mensen zijn' en c) mensen met een netto jaarlijks belastingvrij inkomen van € 6.057.000,- (toevallig precies evenveel als het 2021-salaris van onze eigenste 'Prins Pils'!), waarbij niet kan worden gekeken naar de bron van de inkomsten op de buitenlandse rekening.

Zoals eerder vermeld ben ik nog slechts in de 'schets-fase' van deze 'Hyperintelligente Lockdown'. Misschien zijn deze maatregelen nog wat te mild?

Mocht iemand de lijst dan willen aanvullen dan hoor ik dat graag, want alleen SAMEN krijgen we Corona onder controle.